CD 1 "Krätzcher, Kölsch un Kokolores"

 

2001 zoeets erusjekumme (dovun sin kein mih do...)

2005 neu opjelaht

 

De Musik duurt vun vörre bes hinge: 69:20 Minute

 

Wat es dat för'n CD?

 

 

 

Die Leedcher sin drop:

Herr Schofför ♦ Da Klein dä muß ene Nüggel hann! ♦ Es dat nit schön, en Kölle zo sin? ♦

Kinddauf-Fess unger Krahnebäume ♦ Dat verston mer nit ♦ Camping Leed ♦ Ov dat alles nüdig es? ♦ Mem Rädche durch der Königsfors ♦ Däm Schmitz sing Frau es durchgebrannt ♦

Sag' ens Blotwoosch ♦ Heimweh ♦ Stadtgaadeleed ♦ Zentralgestirn 'der ganzen Welt ♦

De kölsche Lohengrin

 

 

 

CD 2 "Chressdagsleedcher un Adsventskranzkrätzcher"

 

2004 neu erusjekumme

 

De Musik duurt von vörre bes hinge: 55:26 Minuten

 

Wat es dat för'n CD?

 

Wat schriev de Zeidung?

 

 

Die Leedcher sin drop:

Vör zweidausend Johr ♦ Schneiflöckcher ♦ Mer kummen us däm Morgenland ♦ O Dannebaum ♦ Weegeleed för et Chresskindche ♦ Die Drei vun Bethlehem ♦ Die Freuden des Winters ♦

Et Noßknacker-Leed ♦ Unser Bäumche ♦ Klingeling, wenn et Glöckche lügg ♦

Nu goht jetz un sidd fruh ♦ Winter em Dörp ♦ Zo Bethlehem gebore, e Kindche en en Kripp ♦

Gode Naach – Adjüs

 

 

 

CD 3 "Live im Weißen Holunder - Evergreens us Kölle neu verpack"

 

2006 neu erusjekumme

 

De Musik duurt von vörre bes hinge: 71:30 Minuten

 

Wat es dat för'n CD?

 

Wat schriev de Zeidung?

 

 

Die Leedcher sin drop:

Kinddauf-Feß unger Krahnebäume ♦ Däm Schmitz sing Frau eß druchgebrannt ♦

Eets kütt et rut, rut, rut ♦ Die Mösch ♦ Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien ♦

De Geiß wollt 'ne lange Stätz hann ♦ Woröm solle mer ald en de Heija gon ♦

Kutt erop! Kutt erop! Kutt erop! ♦ Die hinger de Gadinge stonn un spinxe ♦ D'r Molli ♦

Heidewitzka, Herr Kapitän ♦ Sag ens Blootwoosch ♦ Och wat wor dat fröher schön doch en Colonia

 

 

 

CD 4 "Lieder und Chansons von Henner Berzau"

 

2007 neu erusjekumme

 

De Musik duurt von vörre bes hinge: 61:41 Minuten

 

Wat es dat för'n CD?

 

Wat schriev de Zeidung?

 

 

Die Leedcher sin drop:

Dat hälts De doch em Kopp nit us ♦ Wor dat en herrlije Fastelovendszick ♦ Ich muss et üch sage ♦

Jrad bei üch ♦ Rambo-Samba ♦ Et Hammer-Leed ♦ Rötsel ♦ De Köttelsballad ♦

Wann de Bäum un de Dräum ♦ Schlof jetz en, Pannestätzje ♦ Der Himmel vun Kölle ♦ Doot nit süme ♦ Ming Diät ♦ Saht, wat besteit ♦ Wie de Minsche Minsche woodte

 

 

 

CD 5 "Kölsche Krätzjer 1"

Zesamme jeknuuf vum Thomas Cüpper, Weber & Weber un SakkoKolonia

 

2007 neu erusjekumme

 

De Musik duurt von vörre bes hinge: 56:46 Minuten

 

Wat es dat för'n CD?

 

 

 

Die Leedcher sin drop:

Komm eröm un setz dich jet (Webers) ♦ Su schön wie augenblecklich (Cüpper) ♦

Kölsche Mädcher, Kölsche Junge (Sakkos) ♦ Alle Männer av 50 (Webers) ♦

Mer sin jo Optimiste (Cüpper) ♦ En Naach am Rhing (Sakkos) ♦ En beßge Annemarie (Webers) ♦ Kölsche Fasteleer (Cüpper) ♦ Marjajadergaß wat ene Zoteer (Sakkos) ♦ Marie der Zoch kütt (Webers) ♦ Ich bin vun Köln am Rhing zo Huhs (Cüpper) ♦ Funkemarieche (Sakkos) ♦ Et Naakshemp (Webers) ♦ Ming Diät (Cüpper) ♦ Ööcher Stroß 204 (Sakkos) ♦  Et hät alles ne Aanfang (Cüpper)

 

 

 

CD 6 "Nä, wat en Hellige Naach"

De neue CD met Winter- un Chressdagsleedchern

 

2010 neu erusjekumme

 

De Musik duurt von vörre bes hinge: 76:31 Minuten

 

Wat es dat för'n CD?

 

 

 

Die Leedcher sin drop:

Alles hät sing Zick ♦ Nä, wat en Hellige Naach! ♦ Freud för de Ääd ♦ Höösch Lück! Besennt üch! ♦ Chresskindche kütt ♦ Wat e Kreppche! ♦ Tralalatarantella ♦ Geschenkpapier ♦ Iesblome ♦

Winter em Dörp ♦ Et Fritzche un de Decke Trumm♦ Et Fessmenue ♦ Jangk, saach et alle Minsche ♦

O do klein Dörfche Bethlehem ♦ Wann ich meer jet wünsche künnt

 

 

 

CD 7 "Kölsche Krätzjer 2 - Gruß aus Köln am Rhein"

Zesamme jeknuuf vum Thomas Cüpper, Knubbelefutz un Schmalbedaach un SakkoKolonia

 

2011 neu erusjekumme

 

De Musik duurt von vörre bes hinge: 76:35 Minuten

 

Wat es dat för'n CD?

 

Wat schriev de Zeidung?

 

Die Leedcher sin drop:

Kutt erop! Kutt erop! Kutt erop! (Sakkos) ♦ Ding Muttersproch - Ech Kölsch (Cüpper) ♦

Dat Usambaraveilche (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦ Karusselcheslied (Sakkos) ♦

Wann ich doch e Pöppche wör (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦ Et saach bloss einer,

ich wär zo dönn (Cüpper) ♦ Kölsche Foderkaat (Sakkos) ♦ Falter Walter (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦ Am Dude Jüdd (Cüpper, Knubbelefutz un Schmalbedaach, Sakkos) ♦

Uns Paraplü (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦ Ne kölschen Explezeer (Cüpper) ♦

Mer gonn jitz eine drinke (Sakkos) ♦ Uns knacke de Kneen (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦

Et Plöckleed (Cüpper) ♦ Pech gehatt (Sakkos) ♦ Ich well en Brodwoosch han (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦ Ich ben ene kölsche Jung (Cüpper) ♦ Kölsch Fiakerleed (Sakkos) ♦ Mer schenke der Ahl e paar Blömcher (Cüpper) ♦ Minge Papp (Knubbelefutz un Schmalbedaach) ♦ Armer kleiner Straßensänger (Sakkos) ♦ Kölle, do bess ming Heimat (Cüpper)

 

 

Un hee jeiht et zo'm Bestellzeddel (online)

PARODIEN, COUPLETS UND KRÄTZJER

Tonträjer

 

Et jitt 7 CDs vun un met SakkoKolonia. Dovun sin em Momang 4 Stöck ze hann. Un die künne och üvver de offizielle Websick tirektemang bestellt wäde. Sidd esu jot un doht dovör de Websick üvver ene Rechner ov üvver en Tablet opmaache.

PARODIEN, COUPLETS UND KRÄTZJER