Impressum

 

Verantwoodelich em Senn vun däm Presserääch un Aanbieter jemäß § 6 TDG:

 

Dr. phil. Bettina Wagner

Lütticher Straße 59

50674 Köln

Tel.: 0221 / 97 55 206

 

 

SakkoKolonia sin:

Bettina Wagner

Jesang, Jittalele un Lavumm

Theo Krumbach

Jesang, Quetsch un Piano

 

Tex

Dr. phil. Bettina Wagner

 

Bilder

Bernhard Wilms, Email: redaktion@bz-mg.de

Carsten Frohn, Email: carsten.frohn@gmail.com

Volker Böhm, Email: info@volker-boehm.de

Sonja Niemeier, Email: sonja@axelus.de

Jan Krauthäuser, Email: reklame@yalla.de

Dirk Makoschey, Email: dirk.makoschey@saugfuss.de

Christoph Ley, Email: christoph.ley.fotografie@web.de

Bernd Dellbrügge, Email: bernd@bernd-delbruegge.de

Peter Specht, Email: redaktion@jeck-op-koelsch.de

Hajo Steimel, Maria Horn, Britta Havlicek, Rolf Stermann, Dr. Friedrich Pannen,

Hannes Pannen, Heinz Windmüller Edith Mintgens Dr. Karolin Küpper-Popp

u.a.

meer danke hätzlich for de Üvverlassungk vun de Bildcher

 

Zesammejefriemel vun dä Websick

Dr. Bettina Wagner un Wolfjang Ackermann

 

Anräjunge un Verbesserungsvörschläg aan: webmaster@sakkokolonia.de

 

Wichtije Hinwies

Met däm Urdeil vum 12. Mai 1998 hät dat Landjereech Hamburg verklort, dat mer durch et Aanbränge vun enem Link, de Inhalte vun der jelinkte Sick jjf. met ze verantwoode hät.

Dat kann, so säht dat Landjereech, nor dodurch verhindert wääde, dat mer sich usdröcklich vun denne Inhalte distanzeere deiht. Mer han op uns Sigge, Links zo andere Sigge em Internet aanjebraht. För all die Links jilt:

 

Mer verklore usdröcklich, dat mer keinerlei Influss op de Jestaltung un de Inhalte vun dä jelinkte Sigge han. Daröm distanzeere mer uns heemet usdröcklich vun alle Inhalte, vun alle op uns Huussick jelinkte Sigge un maache uns diese Inhalte nit zo Eijen. Dies Verklorung jilt för alle op uns Huussick aanjezeigte Links un för alle Inhalte vun dä Sigge, zo denne die bei uns aanjemeldete Banner un Links föhre.