SakkoKolonia CD 4

»Lieder und Chansons von Henner Berzau«

 

 

 

Däm Dr. Henner Berzau - se nenne in och dä Puutedokter vun Riehl - sin mer et eetste mol em Dezember 2004 bei dä Kölsche Weihnacht em Berjische Löw en Jläbbisch üvver der Wäg jelaufe. Dodrus woodt en hätzlije Fründschaff un dä Henner hät uns luuter aanjehalde, doch och e paar vun singe Leedcher en uns Repertoire opzenemme. Mer sin zickdäm de ganze Zick em Kontak jeblivve un dä Henner hät sich immer ärg interesseet för all die Saache, die mer am maache wore. Un wann mer nit de Zick hatte, ens vörbei ze fahre, dann han mer im off dat Neueste am Telefon vörjesunge un dobei woodten et immer mih Leedcher vun im, die mer jespillt han...

 

Bei all däm kom uns de Idee, ens en CD met singe Leedcher opzenemme un beim Erömbrassele

aan däm neue Projrämmche, kom och jet Neues för SakkoKolonia erus, su jet, wat mer villeich als »Kölsch-Schangsong« ömschrieve künnt un et entstund die »klein, fing Henner-Plaat«. Su han mer se för uns allein bei dä Ärbeit dodran immer jenannt. Un dat es jetz en CD, die hät met däm janze Studio-Technik-Jedöns wirklich jar nix mih ze dunn. Mer han se bei uns ze Huus en der Stuvv opjenomme un wat dobei erusjekumme es, dat es dat Eijentliche wat Musik uusmaache kann.

Mer künnt villeich sage: Ärg vill Musik, ävver ärg winnig Tön.

 

...kölsche Leedcher zo'm Nohdenke un Schmunzele...

Un vör allem: En Hommage aan dä "Altmeister" vun der höösche un klog-humorvolle kölsche Rümcher, dä esu vill Johr selvs zesamme me'm Uschi Werner-Fluss als "Schneiwießche un Ruserut"

op dä Bühne stundt un Kölsch "Musikjeschechte" jeschrivve hät.

 

Un die Leedcher sin drop:

 

1. Dat hälts De doch em Kopp nit us

2. Wor dat en herrlije Fastelovendszick

3. Ich muss et üch sage

4. Jrad bei üch

5. Rambo-Samba

6. Et Hammer-Leed

7. Rötsel

8. De Köttelsballad

9. Wann de Bäum un de Dräum

10. Schlof jetz en, Pannestätzje

11. Der Himmel vun Kölle

12. Doot nit süme

13. Ming Diät

14. Saht, wat besteit

15. Wie de Minsche Minsche woodte

PARODIEN, COUPLETS UND KRÄTZJER