CD-Bestellunge

 

Ehr künnt jede von de sibbe CDs och bei uns bestelle.

Se kumme dann tirektemang met dä Poss en et Huus un wann Ehr et jään hat, dann

dunn mer Üch och jet Nettes dropschrieve. 'Met vill hätzliche Jröß' vun uns, un esu...

 

Wann Ehr noch ens loore wollt, wat dat för CD's sin, dann joht flöck noch ens noh de CD-Infos

 

Wat koste se, de CDs?

de CD 1: "Krätzcher, Kölsch un Kokolores" - koss 14,- EUR

de CD 2: "Chressdagsleedcher un Adsventskranzkrätzcher" - es leider ussverkauf

de CD 3: "Live im Weissen Holunder - Evergreens us Kölle neu verpack" - koss 14,- EUR

de CD 4: "Lieder und Chansons von Henner Berzau" - koss 14,- EUR

de CD 5: "Kölsche Krätzjer 1" - es leider ussverkauf

de CD 6: "Nä, wat en Hellige Naach!" - koss 14,- EUR

de CD 7: "Kölsche Krätzjer 2 - Groß us Kölle am Rhing" - koss 15,- EUR

 

Un wat koss dat Schecke met der Poss?

Eijentlich weed jo alles düürer... Bei uns ävver nit!

Mer han uns üvverlaht, dat mer de Koste för et Verschecke jet staffele welle. Och weil mer jo en der Zweschezick esu vill CDs ze Verschecke han...

Wer mih CDs bestelle deiht, dä muss winniger Nüsselcher för et Verschecke jevve.

 

.....................................................................................................................................................................................

Püngele vun CDs             Verscheckungs-Aandeilcher, dat Ehr jevve möht

.....................................................................................................................................................................................

1 CD                                                2,50 EUR

.....................................................................................................................................................................................

2 CDs                                              2,00 EUR

.....................................................................................................................................................................................

3 CDs                                              1,50 EUR

.....................................................................................................................................................................................

4 CDs                                              1,00 EUR

.....................................................................................................................................................................................

5 CDs un mih                                  meer dunn de Nüssele för dat Verschecke üvvernemme

.....................................................................................................................................................................................

 

En et Usland schecke es ävver düürer. Wann mer dat dunn solle, dann möht Ehr uns vörher noch ens froge, wat dat koss.

 

Un wie doht Ehr jetz bestelle?

 

Einfach met däm Online-Bestellzeddel odder Ehr doht uns einfach en E-Mail schecke an: info@sakkokolonia.de

 

ONLINE-BESTELLZEDDEL

 

 

Formular wird gesendet...Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.Formular empfangen.

Stöckzahl

Jetz sidd esu jot un waat eets ens, bes dat mer Üch zoröckmaile, dat mer de Bestellung kräje han.

Met dä Antwoot vun uns dunn mer dann noch ens jenau bestätije, wievill Flüh mer vun Üch han welle un wohin Ehr se schecke sollt.

Un dann wör et schön, wann Ehr de Nüsseler all zesamme op uns Sakko-Konto üvverwiese deiht.

Unger "Verwendungszweck" schriev dobei Ühre Vör- un Nohname eren.

Esubaal de Flüh op unsem Konto enjejange sin, dunn mer der Ömschlag janz flöck

en der Breefkaste schmiesse. Janz bestemmp!!!

 

Mer danke Üch för Ühr Bestellung.

Ene hätzliche Jroß us Kölle vun

 

Ühre Sakkos